About

Pårørende spiller en vigtig rolle

Skiftet i behandlingen af psykiske sygdomme fra en centraliseret hospitalsbaseret behandling til en mere decentral model betyder, at pårørende i dag spiller en større rolle - særligt i forhold til svær psykisk sygdom. Men pårørendes rolle er ofte udfordrende og har stor betydning for den pårørendes eget liv. Forskning baseret på brugerundersøgelser om pårørendes egne erfaringer har tidligere været udført, men resultaterne er enten af ældre dato, baseret på data fra enkelte lande eller har kun dækket et lille udsnit af forskellige livsfaser. Caring for Carers (C4C) undersøgelsen er den første af sin art, og giver et globalt overblik og en dybere indsigt i pårørendes erfaringer, byrde, stigma og behov, men også deres styrker og hvilke elementer der skal til for at være en god pårørende.

På denne side kan du finde hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. Ønsker du at kaste et blik på alle resultaterne, kan du downloade hele rapporten her

Hvordan er surveyen udført?

Denne tværsnitsundersøgelse er baseret på svar indhentet fra flere steder i de 22 forskellige lande* i hele verden. 1.111 pårørende til mennesker med svær psykisk sygdom deltog. Det overordnede mål for undersøgelsen er afspejlet i de tre forskningsspørgsmål, som fokuserer på pårørendes erfaringer og den centrale rolle de spiller:

  1. Hvad er pårørendes erfaringer, deres eget ve og vel, byrde, styrker og oplevet stigma?
  2. Hvor tilfredse er pårørende med den professionelle støtte, som de modtager?
  3. Hvad er behovet for yderligere support til pårørende?
*Australien, Belgien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Israel, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rusland, Schweitz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland og Østrig.

Hvem har lavet undersøgelsen?

LUCAS, Centre for Care Research and Consultancy fra University of Leuven, Belgien, udførte denne undersøgelse i samarbejde med European Federation of Families of People with Mental Illness (EUFAMI). EUFAMI modtog et sponsorat fra Lundbeck og Otsuka til at udføre undersøgelsen.

EUFAMI
European Federation of Families of People with Mental Illness (EUFAMI) er en europæisk non-profit organisation registreret i Belgien, og som arbejder på vegne af familier og pårørende. EUFAMI er kendt for at have en troværdig stemme på vegne af familier og pårørende i Europa. Organisationen blev grundlagt i 1992 og repræsenterer 41 medlemsorganisationer i 22 europæiske lande og en fra et ikke-europæisk land.

For mere information, besøg www.eufami.org

LUCAS KU LEUVEN
LUCAS er det interdisciplinære Centre for Care Research and Consultancy på University of Leuven. Deres mission er trefoldig: forskning, uddannelse og konsulentarbejde. Inden for alle tre områder, bringer LUCAS erfaringer fra den politiske verden, praksis og forskning i deres dialog med eksterne samarbejdspartnere. I de sidste 20 år har LUCAS specialiseret sig i vigtige emner, så som den sociale udvikling inden for omsorgsområdet, pleje af ældre (demente), omsorg inden for psykisk sygdom, kommunikation mellem patient og pårørende, velfærd, fattigdom og social eksklusion.

For mere information, besøg www.kuleuven.be/lucas